Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

VIM: Veilig Incidenten Melden

VIM: Veilig Incidenten Melden

Alle professionals in de zorg willen schade door hun handelen voorkomen. Toch gaat er in elke praktijk of afdeling weleens wat mis, waardoor een cliënt of patiënt schade oploopt of had kunnen oplopen. Zo’n gebeurtenis wordt een ‘incident’ genoemd. Het melden van dergelijke incidenten is belangrijk om te kijken waar verbetering mogelijk is.

Deze praktijk maakt gebruik van het protocol Veilig Incidenten Melden opgesteld door de beroepsvereniging NVLF, conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

De procedure veilig incidenten melden beoogt dat medewerkers op een veilige wijze intern onzorgvuldigheden en incidenten kunnen melden. Het doel is om onzorgvuldigheden en incidenten bespreekbaar te maken en ervan te leren. Het komt de kwaliteit van de zorg ten goede door inzicht te krijgen in voorkomende onzorgvuldigheden en incidenten (fouten en/of ongevallen). Op grond van dit inzicht kan de zorgaanbieder snel en adequaat maatregelen treffen om de kans op herhaling en/of stapeling van onzorgvuldigheden of (bijna-)incidenten in de toekomst te verkleinen.

Ontwerp en techniek © 2011-2024 Montay Media