Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

Britt Reurings

In 2019 ben ik afgestudeerd aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Direct na het behalen van mijn diploma ben ik gestart bij Logopedie Mondig. 

Tijdens mijn opleiding logopedie heb ik ervaring opgedaan met diverse stoornissen binnen verschillende werksettingen: speciaal basisonderwijs voor kinderen met leer- en gedragsproblemen, revalidatiezorg en de vrije vestiging. Tot slot heb ik het leukste beroep logopedist mogen bewonderen in Suriname. Hier heb ik op logopedisch vlak ondersteuning gegeven aan ernstig meervoudig gehandicapte kinderen in tehuizen.

Ik ben allround logopedist. Dat wil zeggen dat ik met veel verschillende doelgroepen werk en dat ik verschillende problematieken kan onderzoeken en behandelen. Daarnaast heb ik me door het volgen van bij- en nascholing gespecialiseerd in: 

Spraak- en taalstoornissen bij meertalige kinderenOromyofunctionele therapie (OMFT)
Ernstige articulatiestoornissen
Spraak- en taalachterstand bij (zeer) jonge kinderen

Al snel merkte ik dat het werken met kinderen mij het meest aansprak, vanwege de diversiteit in leeftijden en hulpvragen. Geen enkele dag is hierdoor hetzelfde en dat maakt het voor mij erg leuk en uitdagend. 
ik vind het belangrijk dat ieder kind een passende behandeling krijgt, waarbij het spelenderwijs oefenen in een veilige en ontspannen omgeving voorop staat. Mijn enthousiasme groeit als het kind ontwikkeling laat zien gedurende het behandeltraject en daar zelf ook trots op is. Ook haal ik veel voldoening uit het feit dat ouders zich gehoord voelen en de hulpvraag naar alle tevredenheid is aangepakt.

Om de kwaliteit van mijn logopedische zorg te waarborgen, sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en ben ik tevens aangesloten bij een logopediekring 46 uit Eindhoven.

Aanwezigheid:
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op de Hoofdlocatie Helleberg 12
vrijdag op WGC Heikant op de Dommelshei 19

britt@logopediemondig.nl

Ontwerp en techniek © 2011-2022 Montay Media