Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

Ouders

Ouders van (jonge) kinderen zijn in principe bij de therapie aanwezig.
Dit vinden wij zeer belangrijk, omdat de ouders de grootste rol hebben in de ontwikkeling van hun kind en hierdoor thuis gemakkelijker aan de slag kunnen.

Als uw kind zich onvoldoende kan concentreren en afgeleid is door uw aanwezigheid zal gezamelijk een oplossing worden gezocht.

Ontwerp en techniek © 2011-2024 Montay Media