Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

Wat behandelt de logopedist?

Hieronder volgen de meest voorkomende stoornissen waarbij de logopedist ingeschakeld kan worden. Deze staan ingedeeld in de deelgebieden adem/stem, spraak, taal, gehoor, mondmotoriek/eten&drinken

Adem/stem:

 • adem- en stemproblemen bij benauwdheid/astma/COPD/hyperventilatie
 • heesheid; een schorre stem, problemen met luidheid of zingen/toneelspelen
 • spreken in het openbaar
 • stemproblemen en stemverandering bij transgenders
 • stemverandering na laryngectomie
 • pijnklachten in het strottenhoofd o.a. bij het slikken, brok in de keel

Spraak:

 • stotteren/broddelen
 • articulatieproblemen
 • vertraagde spraakontwikkeling
 • neurologische spraakstoornis (problemen met verstaanbaar spreken/slikken bijvoorbeeld na CVA of ziekte van Parkinson)
 • aangezichtsverlamming
 • articulatie-, slik- en reukproblemen bij hals-, aangezicht- en tongtumoren
 • nasaliteit (neusspraak zoals bij een gehemeltespleet/schisis)
 • onduidelijk spreken door bijvoorbeeld kaakgeklemdheid/na kaakoperatie

Taal:

 • taalontwikkelingsproblemen, bijvoorbeeld een vertraagde taalaanvang
 • afasie (communicatie-, taalproblemen na een CVA of hersentrauma)
 • communicatieproblemen door een verstandelijke beperking of bij dementie
 • dyslexie (lees- en schrijfproblemen)
 • taalproblemen bij meertaligheid
 • taalproblemen bij autisme/pdd-nos/ADHD
 • dysfatische taalontwikkeling (woordvindingsproblemen)
 • taalbegeleiding van het kind met Down Syndroom met ondersteunende gebaren

Gehoor:

 • revalidatie na plaatsing Cochleair Implantaat
 • aangeboren slechthorendheid of doofheid
 • verworven slechthorendheid of plotsdoofheid
 • auditieve vaardighedentraining (hakken/plakken van klanken, geheugen etc.)
 • auditieve verwerkingsproblemen

Mondmotoriek/ eten en drinken:

 • overgevoeligheid in het mondgebied (kokhalzen, eten weigeren)
 • ondergevoeligheid in het mondgebied (proppen, onvoldoende kauwen)
 • open mondgedrag
 • eet- en drinkproblemen (o.a. bij zeer jonge kinderen)
 • afleren duim-, vinger- of speenzuigen 
 • slikproblemen, afwijkende slik
 
Ontwerp en techniek © 2011-2024 Montay Media