Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

wat doet een logopedist?

Tijdens de eerste afspraak wordt met u besproken wat de invloed van de stoornis is op het dagelijks leven. De logopedist doet vervolgens uitgebreid onderzoek en bespreekt dit met u. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt. Tussendoor wordt de therapie geevalueerd en zonodig aangepast. 

Ook geeft de logopedist adviezen en voorlichting. Zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden om hen bij de behandeling te betrekken. De patiënt krijgt namelijk oefeningen mee om ook thuis te doen. Ouders kunnen de patiënt beter begeleiden als zij informatie over de stoornis hebben.

Een logopedische behandeling duurt meestal een half uur. De laatste minuten worden gebruikt voor rapportage en verslaglegging. Sommige therapieën duren een uur, bijvoorbeeld in het geval van stotteren. 

Ontwerp en techniek © 2011-2024 Montay Media