Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

Wat is logopedie?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. 
Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Bijvoorbeeld het geven van voorlichting aan leerkrachten rondom de signalering van spraak- en taalproblemen bij kinderen in de klas. Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg of paramedische zorg.

Ontwerp en techniek © 2011-2024 Montay Media