Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

Afmelden

Afmelden

Indien u verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk door (eventueel inspreken op het antwoordapparaat).

Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minstens 24 uur van tevoren te melden. Afmelden kan telefonisch, via het antwoordapparaat of via email.  Afspraken die voor maandag zijn gemaakt dienen afgezegd te zijn op de vrijdag daaraan voorafgaand voor 18.00 uur. Niet tijdig afgemelde behandelingen, maar ook niet nagekomen afspraken, worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. De kosten daarvoor worden bij u persoonlijk in rekening gebracht. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het gehanteerde behandeltarief.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie worden gehanteerd.

 

Ontwerp en techniek © 2011-2024 Montay Media